Кметът на Добрич Йордан Йорданов връчи годишните награди в областта на културата и науката

0
263
На официална церемония, по повод Деня на народните будители – 1 ноември в зала „Нели Божков“ бяха удостоени с награди учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните и визуални изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката. Годишните награди в областта на културата и науката бяха връчени от кмета на Добрич Йордан Йорданов, който поздрави и благодари за техния принос в духовната ни съкровищница. В празничната музикална програма прозвучаха изпълнения на Струнен квартет „Добрич“ – Ирина Олшанска – цигулка, Ивелина Калчева – цигулка, Веселина Зайранова – виола и Олена Мошинска – виолончело.
Ето и наградените:
Деян Дженков – Награда за млад творец
За принос в развитието на акордеонната школа в Добрич и високи творчески постижения в работата с подрастващото поколение през 2022 година
• Елвира Пастърмаджиева – Индивидуална награда
За безспорния ѝ принос за развитието на хоровото изкуство в Добрич и страната, за осъществените музикални проекти през годината и по повод нейната 60-годишнина
• Регионална библиотека „Дора Габе“ – Колективна награда
За приноса ѝ за събиране, опазване и популяризиране на писмената памет на Добрич и Добруджа, както и за реализираните проекти през настоящата година
В знак и израз на признание Почетна грамота за значителен принос в духовното развитие на град Добрич получават:
• Даниела Цветанова Василева – Христова
За приноса ѝ в осъществяването на иновативни образователни и информационни прояви, за привличане на повече деца към света на книгите и популяризиране на четенето
• Стоян Стоянов
За успешно осъществените международни инициативи през годината и проекти със социална насоченост
• Юлиян Георгиев
За ползотворна дейност като председател на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“, за усилията за интегриране на българските граждани в уязвимо социално положение
• Станка Енчева
За постижения в сферата на любителското художествено творчество, за добрите резултати в работата с младите хора
• Генка Петрова
За високохудожествено постижение и ярка изява в областта на литературата
• Александър Белчев
По повод 70-годишнината и постижения в поезията
• Росица Дурмушлийска
По повод нейната 60-годишнина и отдадеността ѝ на хоровото и певческо изкуство
• Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“
По повод 20-годишнината от учредяване на читалището и превръщането му в център на културни и образователни дейности, както и за целенасочения интегриран подход в работата с гражданите в уязвимо положение