КМЕТЪТ НА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ВЕЧЕ Е ЧАСТ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

0
785

Кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров, заедно с кмета на община Мирково Цветанка Йотина, са определени за представители на Националното сдружение на общините в Република България в Управителния съвет на Проект „Красива България“.
Съгласно чл. 22 от Устава на Националното сдружение на общините в Република България, двамата кметове са длъжни да отстояват приетата от Сдружението позиция, както и да изготвят доклад за дейността си на всеки 6 месеца, който да бъде представен на заседание на Управителния съвет.
Основната цел на Проект „Красива България“ е намаляване на безработицата, обновяване и подобряване на обществената среда в населените места и на социална инфраструктура в Република България, подпомагане на малкия и среден бизнес и създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините.
Проектът стартира официално през 1998 година и за този период Община Генерал Тошево реализира договори за финансиране надхвърлящи един милион лева. По „Красива България” са обновени градския парк, детските градини „Пролет” и „Радост” в града, Филиповата кръчма в с. Красен, ОУ “Христо Смирненски”, Ученическо общежитие, Общинска служба „Земеделие“, асансьорът в бившето АПК и др.