Възможностите за туризъм в община Каварна и готовността й да посрещне туристи представи днес кметът Елена Балтаджиева на Годишна среща на туризма 2021 г. Традиционният форум на туристическия бранш за обмяна на добри практики, организиран от Медийна компания К и П Адвъртайзинг, издател на списание Дестинация България,
се състоя в Централен военен клуб – София, в присъствието на заместник-министъра на туризма Даниела Стоева, изпълнителния директор на Националния борд по туризъм Поли Карастоева, председателя на Комисия за защита на потребителите Димитър Маргаритов, посланици на Румъния, Турция, Гърция, Сърбия.
По време на срещата общини, туристически информационни центрове, туристически сдружения и асоциации, както и собственици и управители на туристически фирми и обекти, представиха предлагания от тях туристически продукт, различните видове туризъм, традициите и обичаите на региона.
На събитието бяха отличени 10-те най-успешни туристически информационни
центрове /сдружения/.
Туристическо сдружение “Каварна” получи грамота за утвърждаване и популяризиране на туризма в общината. Председателят му Дарина Аргирова говори за бъдещето развитие на туризма в условия на пандемия и възможностите за развиване на нови, алтернативни видове туризъм, отговарящи на търсенето и предпочитанията на туристите.
loading...