Общинският съвет в Генерал Тошево разпространи декларация в подкрепа на исканията на жителите на квартал „Пастир” и подписаната от тях петиция. Близо 400 жители на квартала са без вода от 25 април, след като местен арендатор я отрови с пестициди. Общинският съвет на Генерал Тошево и Общината сезират всички отговорни институции да предприемат адекватни мерки и в незабавен срок казусът със замърсената вода в квартала да бъде решен и приключен.

В декларацията се припомня, че замърсяването на водата в квартала с химически препарати за растителна защита е установено на 25 април от кметския наместник. След като са уведомени жителите на кв. „Пастир” и отговорните институции – ВиК – Добрич, РЗИ, Общината, органите на реда, със заповед на директора на здравната инспекция водата е спряна и е наложена забрана за ползването й за питейно-битови нужди. „В периода от 25 април до днес, водопреносната мрежа в квартала се проми няколко пъти, като паралелно с това бяха взети проби за качеството на водата. В тази ситуация би следвало „ВиК – Добрич” АД и Регионална здравна инспекция да синхронизират действията си и въз основа на направения последен химичен анализ на водата да бъде издадена заповед за възстановяване водоподаването в кв. „Пастир”. До момента такива действия от горепосочените държавни институции не са предприети, от което страдат жителите на кв. „Пастир” в Генерал Тошево”, се казва в декларацията.

Преди седмица потърпевшите жители на квартала в Генерал Тошево изпратиха отворено писмо до Министъра на околната среда и водите, до Министъра на здравеопазването и до Комисията за енергийно и водно регулиране, в което молеха за компетентна държавна намеса и решаване на проблема.

Преди няколко дни пък земеделският производител Валентин Вълчев, управител на ЕТ „Дивал“, раздаде 1 000 туби бутилирана вода на всички живущи в „Пастир“. Доброто му дело е продиктувано от това, че в квартала живеят много възрастни хора и семейства с малки деца, които трябва да си набавят питейната вода сами. От ВиК – Добрич са осигурили 2 водоноски: едната е пред сградата на кметството в кв. „Пастир”, а другата обикаля по домовете на възрастните хора и там, където се отглеждат повече животни. Водата във водоноските не е годна за пиене. Вече 20 дни жителите на квартала си купуват за пиене минерална вода. НДТ