7.08.1924 г.


Приет е Закон за борба със скъпотията, който създава общински комисарства по продоволствието начело с Главно комисарство към МВРНЗ и установява контрол върху търговията с хранителни стоки (до юни 1925 г.).

 

 

Който се смята за държавник, би трябвало да се ограмоти поне защо се е приел такъв закон, а не само да тръби как всеки ден живеем по-добре и по-добре… Включително и някои журналисти – подлоги.