10 акта са съставени при интензивните проверки на горските стражари в обхвата на ДГС „Добрич”. При обход на територията на стопанството е разкрита незаконната сеч на общо 7,7 куб.  м дърва за огрев. Дървесината е конфискувана, на нарушителите са съставени актове, а информацията по случаите е предадена на компетентните органи.

В рамките на изминалата седмица във всички 13 горски и 5 ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие са извършени общо 803 проверки. 171 от тях са на обекти за добив на дървесина, 166 – на превозни средства, а 466 на физически лица, от които 378 са ловци. Съставени са 28 акта и 7 констативни протокола.

 

loading...