Председателят на Дружеството на военноинвалидите в Добрич Димитър Илиев връчи вчера на кмета на Добрич Йордан Йорданов икона „Свети Георги Победоносец“ в знак на уважение и признателност за неговата всеотдайност към военноинвалидите и военнопострадалите. Той пожела на кмета на Добрич да продължи със същата добронамереност да си сътрудничи успешно с организацията на военноинвалидите.

Съюзът на военноинвалидите и военнопострадалите у нас е основан от Вълчо Ангелов Карамфилов от Добрич, пострадал по време на Първата световна война. Той е първият му председател. Съюзът в Добрич е възстановен през 1991 г. НДТ

loading...