През последния месец децата от ДГ 20 „Радост“ изучават българската народна приказка, за да я представят по различни начини на деца от създаденото партньорство по проект „Нашите приказки“, от програма „Еразъм+“, финансирана от ЕС, чрез ЦРЧР.

Проектът е насочен към развитие на иновативни образователни практики и обмен в областта на културното многообразие. В него екипът на ЦДГ „Радост“ в Добрич работи с детски градини от Унгария, Испания, Румъния и Гърция.

„За да предадем мъдростта и нравствените ценности на българския фолклор, ще представим текста на приказката на английски език, подготвяме филм с участието на деца от Трета група „Пчеличка“, книжка в електронен и хартиен вариант и двуезичен речник с непознати думи…“ – споделят с гордост от направеното от ЦДГ „Радост“. – Настоящата изложба е част от работата по изработване на книжката. Децата рисуваха и пресъздадоха различни епизоди от приказката, проследявайки нейното съдържание. Най-добрите рисунки ще бъдат включени като илюстрации в нея. Учителите изработват Методика за работа с фолклорна приказка, чрез която обменят опит и усъвършенстват дейността си в това направление.“

В хода на всички дейности децата ще обогатят познанията си за бита и културата на партньорските страни, като на по-късен етап ще работят заедно, за да създадат приказка с участие на типични персонажи от  всички страни в партньорството.

До края на месец февруари ще бъде готов и филмът.

Всички дейности се публикуват в E-twinning и всеки може да види работата на колегите си от другите страни.

Изложбата ще остане до края на другата седмица, за да бъде разгледана от всички деца.

 

 

loading...