Извършени са ремонтни дейности в Общинския младежки център „Захари Стоянов“

0
111

Община Добрич извърши ремонтни дейности в Младежкия център, които са по проект „Младежки център Добрич – Вашето днес“, Договор № Д03-20/01.07.2020 г. Ремонтиранa е залата за народни танци. Там е извършен монтаж и демонтаж на пана, гипсова шпакловка и боядисване на стените, доставка на витрини за купи и награди, подмяна на осветителните тела, на радиаторите и на обзавеждането. Основно са ремонтирани санитарните помещения, съблекалните и административния офис. Ремонтните дейности в момента продължават по фасадата и прилежащите площи пред Младежкия център.

Дейностите по проект  BGLD-1.003-0001-C01 „Младежки център Добрич – Вашето днес“, Договор № Д03-20/01.07.2020 г., са по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.  Ремонтните вътре са на стойност  123 132, 53 лева с ДДС.