Пред НДТ – д-р ЛЮБОЗАР НИКИТАСОВ – един от водещите  интервенционални кардиолози в България, според когото секторът по инвазивна кардиология в МБАЛ – Добрич е на световно ниво, а „добруджанци заслужават качествено медицинско обслужване“
  
Д-р  Любозар   Никитасов е завършил висше образование по специалност „Медицина” през 2002 г. в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”- Варна.
– През 2002-2003 г. провежда шестмесечен стаж  по интервенционална  кардиология в Областен болничен център на гр. Анси, Франция.
Трудов стаж:
– 2003 – 2008 г. – лекар-ординатор  в клиника по Вътрешни болести  на Военноморска болница, гр. Варна, където провежда и специализация по Вътрешни болести.
– 2008 г. – 2010 г. клиника по кардиология – Отделение по интервенционална кардиология на Университетска болница ”Лозенец” (Правителствена болница) – София.
– 2010 г. – 2011 г.  кардиологична клиника и отделение по интервенционална кардиология на Университетска Национална Кардиологична Болница – София.
– 2011 г. – 2012 г.  – клиниката по Кардиология  на Токуда Болница София.
– 2012 г. – 2016 г. – Кардиологичен център „Cити Клиник“, София.
     От месец май 2016 г. последователно придобива специалност Кардиология, сертификат за интервенционална кардиология, сертификат за ехокардиография – основно ниво и сертификат за ехокардиография – експертно ниво.
     Член на Дружеството на кардиолозите в България, Българското дружество по интервенционална кардиология, Европейското кардиологично дружество, Европейската асоциация по перкутанни коронарни интервенции (EAPCI), Българската асоциация по ендоваскуларан терапия – BSET (Bulgarian Society for Endovascular Therapy) и Европейската асоциация по сърдечно-съдова образна диагностика (EACVI).
Съавтор на учебници и публикации.
– Д-р Никитасов, като чете човек биографията Ви, просто се чуди – толкова млад, а с толкова много постижения, при това в спасяването на човешки животи… Кардиологията Ваша мечта ли беше?
– Кардиологията наистина е моя страст, предадена от баща ми, който също беше отдаден на медицината. През годините, в преследване на тази мечта, имах късмета и удоволствието да се уча от най-добрите в тази област. Практиката ми в най-големите болници в страната допринесе много за моето професионално развитие. Признателен съм на всеки един от моите учители и колеги, благодарение на които се реализирам като специалист.
– По принцип, вас – инвазивните кардиолози, ви оприличават на чудодейци. Какво роля играе чудото във Вашата работа?
– Чудото в инвазивната кардиология го има толкова, колкото и в другите сфери на медицината. В основата на добрите резултати от нашата работа стоят сериозното отношение, отличната подготовка, познаване на материята, правилната преценка и адекватната реакция. Важно е да отбележа, че ролята на пациента, неговата информираност и реакция, са също от съществено значение за успешното лечение.
– Ние – добруджанци, явно сме щастливци, тъй като Вие и Ваши колеги тук – на място, може да реагирате светкавично при нужда. Защо в Добрич?
– Роден и израснал съм във Варна, където завърших медицина. Последващото обучение по кардиология ме отведе в София. След години, когато получих предложение за работа в МБАЛ Добрич, не се поколебах. Знаех, че болницата е голяма, отговаряща на съвремнните стандарти, в която работят отлично подготвени специалисти, а Секторът по инвазивна кардиология е оборудван по най-високи изисквания. Пациентите в Добрич и областта заслужават качествени диагностика и лечение и то без да се налага да пътуват до съседни областни градове.
– Как мислите, има ли нашият град достатъчно потенциал – като апаратура, база,   специалисти, за да бъде  един от центровете на интервенционалната кардиология?
– На този етап – да, но медицината като наука е доста динамична, развива се бързо. В този смисъл се изисква непрекъсната инвестиция – в специалисти и апаратура.
– Разбрахме, че в Добрич ще има и кабинет, в който Вие и Ваши колеги да преглеждате и да  консултирате пациенти?
– Да, така е, предстои откриване. Съвсем скоро ще можем да предложим на пациентите доболнична помощ от доказани професионалисти – кардиолози и инвазивни кардиолози.
– Вероятно, хората, които вече са получили помощ и се нуждаят от периодични прегледи, ще се интересуват кои специалисти ще бъдат на разположение в кабинета и какво ще е работното му време.
– Да, разбира се, информация за лекарите и работното време ще бъде оповестена веднага щом кабинетът заработи. Наистина е много важно състоянието на пациентите да бъде проследявано и контролирано и то не само, ако вече имат поставена диагноза или им е извършена инвазивна процедура. Профилактиката и редовните прегледи са изключително важни, за да се намали рискът от животозасташаващи състояния.
– А ще работи ли по здравна каса?
– Да, ще работим със НЗОК.
– Естествено, когато става дума за живота и здравето на човек, парите някак отиват на заден план. Но все пак – какво дължи един пациент, ако му се наложи помощ от Ваша страна, тоест, ако сърцето му има нужда от стентове?
– Абсолютно нищо не дължи. Процедурите за здравноосигурени пациенти, които се лекуват в Сектора по инвазивна кардиология към МБАЛ Добрич, са напълно безплатни.
– Какво предизвиква необходимостта от Вашата намеса? Или казано по-простичко – от какво трябва да се пазим, за да не ставаме Ваши пациенти?
– Стрес, тютюнопушене, нездравословна храна – мазно, солено, пикантно, обездвижване – това са най-общо нещата, от които всеки трябва да се пази. Но успоредно с това не трябва да се пропуска редовното проследяване от кардиолог с цел профилактика на исхемична болест на сърцето (ИБС) и рисковите състояния за нейното развитие – артериална хипертония, дислипидемия, захарен диабет и наднормено тегло. Около 6 милиона души годишно по света умират от ИБС като най-голям дял има острият  миокарден инфаркт и усложненията му.
– Какъв процент от сърдечните проблеми могат да бъдат решени по този съвременен начин?
– Както казах, ИБС, особено острият инфаркт на моикарда, са една от основните причини за смърт и инвалидизация, не само в България, а и в световен мащаб. Между 50 и 75 % от починалите от сърдечно-съдови заболявания се дължат на ИБС, причинена от коронарна атеросклероза. И тук идва мястото на инвазивната диагностика и лечение. След въвеждане и прилагане в България на този съвременен метод, смъртността по статистически данни е намаляла над 50 % за последните 10 години. Това е изключително показателно за нашата работа.
– В последно време започнаха да се правят спекулации, че се поставят стентове на здрави хора, за да се източва здравната каса? Всъщност, въпросът ми е за морала на лекаря-инвазивен кардиолог по принцип…
– Дейността на лекарите и на лечебните заведения подлежи на изключително строг контрол, включително и от платеца на здравни дейности – НЗОК. Поради този непрекъснат надзор, съм учуден от изнесената в медиите информация за работата на някои болници и инвазивни кардиолози. За съжаление, без все още да има приключило разследване от съответните органи, се забелязва тревожна тенденция – пациентите започват да гледат с недоверие на нас – лекарите и отказват лечение. Тези спекулации на този етап петнят името на цялото лекарско съсловие и подвеждат пациентите. Мои колеги вече се сблъскаха с отказ на пациенти от лечение по тази причина, но за щастие, с предоставянето на допълнителна информация за здравословното състояние и рисковете, са се подложили на животоспасяващото лечение. Медицинската етика изисква от всеки лекар да се грижи за благополучието и благоденствието на пациентите. Това е нашата основна мисия.
– Ще вземат ли инвазивните кардиолози „хляба“ на колегите си без тази специфика в работата?
– Не, разбира се, инвазивните методи допълват дейността на кардиолозите. Независимо дали става дума за кардиолог, инвазивен кардиолог или кардиохирург – ние сме един екип и всеки специалист има своето място в сложния процес на диагностика и лечение на пациентите.
– Как се чувства човек, когато „бърка“ в сърцето на друг човек?
– Работата на инвазивния кардиолог и по време на самата процедура е изключително отговорна. Нужна е сериозна концентрация и отдаденост. Емоциите нямат място в нашата работа. Моята основна задача е да постигна максимално добри резултати спрямо конкретното състояние на пациента, да спася неговия живот без допълнителни рискове.
– А оттук нататък – накъде в медицинската наука? Към чисто ново изкуствено сърце, или…
– Медицинската наука непрекъснато се развива, за да осигури на човека това, което му липсва. Изкуственото сърце е факт вече повече от 35 г., като непрекъснато бива усъвършенствано и се използва, като е т.нар. мост към сърдечана трансплантация, т.е. дава възможност за живот на пациента до откриването на съвместим донор. За да прибягваме по-рядко до тези постижения на медицината, е от голямо значение да бъдем отговорни към здравето си и да се обръщаме към доверения си лекар, когато нещо ни тревожи. Както споменах, срещите с кардиолога за редовните прегледи предвид първична и вторична профилактика на исхемична болест на сърцето са от изключително важно значение за здравето и високото качество на живот.
Сабина ДУКОВА
loading...