SAMSUNG CAMERA PICTURES

За обновяването на читалищна зала в Тервел по проект “Красива България” ще бъдат наети и безработни хора, съобщават от кметската управа. Общината вече обяви обществена поръчка за ремонтните работи като изисква от строителя да наеме дванадесет работници за срок от три месеца, като шестима да са без препитание и регистрирани в бюрото по труда, съобщи кореспондентът на БТА Юлия Христова.
В рамките на проекта зала в читалище “Димитър Дончев – Доктора 1893 г.”, досега използвана за съхранение на декори, ще бъде разширена и ще стане база за младежки дейности. Ще бъде подменена електрическата инсталация,ще бъдат възстановени подови настилки, стени, тавани. Фонтанът край читалищната сграда също ще бъде реновиран. С новата тръбна инсталация ще бъде изградена атракция от девет водни фигури.
Общината може да задели за ремонтните работи до 143 173 лева. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 7 юни.

loading...