Начало Новини България ЗАПОЧНА ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2019

ЗАПОЧНА ДАНЪЧНА КАМПАНИЯ 2019

364

 

Започна приемането на декларации за доходи получени през 2018 година. В НАП Варна вече има приети 39 декларации. Първата декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е подадена по Интернет в 6:59 часа. До момента са подадени 8 декларация по електронен път, като 6 броя от тях с ПИК и 2 с електронен подпис. 31 декларации са подадени  в офиса на ТД на НАП Варна.

Всички физически лица, които са получил доходи по извънтрудови правоотношения, трябва да ги декларират пред НАП. Работилите по граждански договор през 2018 година  подават годишна декларация, независимо от размера на получените хонорари или възнаграждения. До 30 април годишна данъчна декларация подават и лицата, които през изминалата година са упражнявали дейност, облагана с патентен данък, земеделските производители, а така също и тези, които са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина.

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2019. Най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат поелектронен път без електронен подпис. За целта е необходим персонален идентификационен код – ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.

Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 година, физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лева. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2019 година.

Новите годишни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративните данъци  са публикувани на сайта на НАП  – www.nap.bg. Формуляри за декларирането на доходите са достъпни и в офиса на приходната агенция във Варна.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП.

Коментирай