Заповед № РД-09-350 – 15.04.2020г. – на министъра на земеделието, храните и горите за установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти

loading...