Икономическият растеж в България ще се забави, оставайки близо до възможностите си.

Това се посочва в есенната икономическа прогноза на Европейската комисия.

Според очакванията европейската тенденция за слабо търсене в чужбина, компенсирано от местното потребление, ще е валидно и за нашата страна. Износът се очаква да отбележи скромен ръст, в унисон с очакванията за външно търсене.

Инфлацията на свой ред се очаква да се забави заради отслабването на някои временни фактори и продължаващото поевтиняване на цените на петрола. Въпреки това очакванията са за запазване на бюджетния излишък и продължаване на тренда за намаляване на публичния дълг.

Умерен ръст на БВП

След като страната отчете реален ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) от малко над 3% през 2018 г., динамиката остава силна и през първата половина на 2019 г. На тримесечна основа растежът на икономиката у нас е съответно 1,1% и 0,9% за първото и второто тримесечие на годината. Основен двигател е частното потребление, благодарение на повишаването на заплатите и ниската безработица.

Ръстът на реалния БВП се очаква да достигне 3,6% за цялата 2019 г. (при очаквани 3,3% в лятната прогноза), след което да се върне до 3% през 2020 г. и до 2,9% през 2021 г.

Колкото до общите инвестиции, през тази година прогнозата е за скромно увеличение, но те трябва да наберат по-осезаема инерция през 2020 г. и 2021 г., но въпреки това тя ще остане умерена. Основна причина за това са нарастващата икономическа несигурност в чужбина и влошаването на прогнозите за растеж.

Инфлацията се очаква да достигне 2,4% през 2019 г.

Основната инфлация през 2019 г. се прогнозира да достигне 2,4% – без промяна спрямо лятната прогноза на ЕК.

Динамиката на цените остава волатилна и през тази година – най-голямо ускорение инфлацията имаше през април (3,1%), а най-слабо – през септември (1,6%). Тук основно влияние оказват цените на храните, повлияни от по-лошата селскостопанска реколта от 2018 г. и африканската чума по свинете от лятото на 2019 г. Ускорението на цените в енергийния сектор на свой ред се повлия най-значимо от поскъпването на електроенергията към средата на годината и поевтиняването на петрола от началото на втората половина на 2019 г.

Заради постепенното отслабване на временните фактори при ценообразуването и продължаващата тенденция за поевтиняване на петрола инфлацията се очаква да се забави до 1,6% през 2020 г. и да се засили отново до 2,1% през 2021 г.

По отношение на безработицата прогнозите са за продължаващ спад до 4,4% през тази година спрямо 5,2% през 2018 г., като се очаква да спадне още повече през 2020 г. и 2021 г. Очакванията на ЕК за реалните възнаграждения са за силен ръст през 2019 г. заради исторически ниската безработица и планираните увеличения на заплатите в публичния сектор.

Устойчив бюджетен излишък

Според есенната прогноза на ЕК общият бюджетен излишък на страната се очаква да бъде 1,1% от БВП през 2019 г., което е по-малко от стойностите през 2018 г. Приходите ще нараснат още през тази година, но въпреки това разходите на правителството изглежда успяват да се увеличават с по-бързи темпове.

Това се дължи основно на увеличаване на разходите по някои определени пера като заплати и социални плащания, както и заради очакваното ускорение на публичните инвестиции.

Икономическият ръст в Европа се очаква да продължи

В есенната си прогноза ЕК залага на продължаващ икономически ръст и през следващите две години. Пазарът на труда остава стабилен, а безработицата продължава да спада. Въпреки това от Комисията предупреждават, че външната среда става все по-малко предразполагаща, а глобалната несигурност продължава да расте. Това се усеща особено силно в промишлеността, чийто сектор преживява някои структурни промени.

В резултат европейската икономика се е насочила към един по-продължителен период на сподавен икономически растеж и потисната инфлация.

БВП на еврозоната се очаква да достигне 1,1% през 2019 г. и 1,2% през следващите две години. В сравнение с лятната икономическа прогноза растежът е понижен с 0,1 пр. пункта за тази и с 0,2 пр. п. за 2020 г.

За ЕС като цяло очакванията са за ускорение на растежа до 1,4% през тази и следващите две години. Прогнозите за 2020 г. също са понижени спрямо лятото, когато бяха за 1,6%.

Според вицепрезидента на ЕК по въпросите на еврото ВалдисДомбровскис досега европейската икономика показа устойчивост на фона на не толкова предразполагащата външна среда. „Въпреки това може да сме изправени пред трудности: период на засилена несигурност, свързана с търговските конфликти, нарастващо геополитическо напрежение, задържащата се слабост на промишления сектор и Brexit”, посочва той, цитиран от ЕК.  http://epicenter.bg/

 1. ДОБРУДЖАНЦИ
 2. НДТ – НОВА ДОБРУДЖАНСКА ТРИБУНА – NDT NEWS
 3. ДОБРИЧ: ВЧЕРА-ДНЕС-УТРЕ
 4. ВИЖДАМ ТЕ КАТ – БЪЛГАРИЯ
 5. МУЗИКА ЗА ДУШАТА – ВАШИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ И МЕЛОДИИ
 6. КОТКИТЕ НА ДОБРИЧ
 7. БЪЛГАРИТЕ
 8. РИБОЛОВ
 9. ГЮВЕЧ
 10. БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ BULGARIA-TURCIA
 11. България – Китай 中国保加利
 12. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА: жени – пари – власт
 13. ЯБЪЛКИТЕ НА РАЗДОРА 2: жени – пари – власт
 14. ЗВЕЗДИТЕ НА ИНСТАГРАМ – STARS OF THE INSTAGRAM – ЗВЕЗДЫ ИНСТАГРАМА
 15. ВСИЧКО НАКУП В PINTEREST