Заместник-министър Борислав Ганчев призова институциите да използват ефективно „сините стаи“ в Силистра и Добрич

0
121

Сините стаи“ са най-ефективното средство за получаване на максимално точна информация при изслушване на малолетни пострадали или свидетели на престъпления и деца в производства за родителски права.

Това стана ясно по време на срещите на заместник-министъра на правосъдието Борислав Ганчев с председателя на Окръжен съд-Добрич Галатея Ханджиева и заместник-председателя на Окръжен съд-Силистра Людмил Хърватев във връзка с функционирането на „сините стаи“, изградени от Министерството на правосъдието.

На двете поредни дискусии присъстваха и представители на районните съдилища, районните прокуратури, ОДМВР, Дирекция „Социално подпомагане“ и адвокатурата.

Съдии и разследващи органи от Силистра споделиха, че при разпитите под формата на игра, осъществявани пряко от психолог в помещение, наподобяващо домашна среда, информацията, споделена от детето, е по-пълна и непосредствена. Това помага много за формиране на най-подходящото решение или мярка, в интерес на детето.

Магистрати, полицейски служители и адвокати, които присъстват на изслушването в съседно помещение, могат да чуват в реално време отговорите на детето чрез аудио система за дискретна комуникация и да наблюдават неговите реакции през т.нар. венецианско стъкло, което е изключително ефективно за производството и щадящо за малолетните.

Случаите с насилие над деца са изключително тежки. Те или не желаят да говорят или не могат да пресъздадат в цялост случилото се още повече, когато са сред непознати хора и в строга институция, показва практиката.

Окръжният съд в Добрич е създал регистър и правила за ползването на синята стая както от съда, така и от прокуратурата, полицията и социалните служби, заяви председателката на съда Галатея Ханджиева. Там са изслушвани деца предимно по граждански дела, свързани с развод, родителски права, извеждане в приемно семейство. Технически проблем е затруднил функционирането й. Заместник-министър Ганчев пое ангажимент техническата пречка да бъде отстранена своевременно.

Председателят на адвокатката колегия в Добрич Милен Кадикянов определи темата като „нарастващ  лавинообразно проблем“. Семейноправните отношения се усложняват в последните години, това води и до увеличаване на случаите на домашно насилие. Похвални са усилията на Министерството на правосъдието във връзка с изготвяне на промени в Закона за защита от домашно насилие, подчерта Кадикянов. Той допълни, че трябва сериозно да се мисли в посока за обучение на магистрати, юристи и служители от различните институции за работа с деца в помещения за щадящо изслушване.

Всички участници бяха единодушни, че е необходима по-добра координация между институциите във всички случаи на деца в досег със закона, така че да се защити по най-добрия начин техният интерес.