На среща с кметовете и кметските наместници от община Добричка присъства вчера изпълнителният директор на ВиК-Добрич, Саркис Караджиян. Събитието започна в 10 часа в сградата на общинската администрация и бе открито от кмета на Община Добричка Соня Георгиева. На 15 ноември, дни след встъпването си в длъжност, Георгиева инициира среща с шефа на водното дружество. На Саркис Караджиян официално е предоставена информация за проблемите с водоподаването в селата на територията на общината: за водопроводите с най-чести аварии, липсата на вода поради ниско налягане. Сред основните проблеми са и пожарните хидранти – неработещи и неотговарящи на действащите наредби, в много от селищата, както и невъзстановяването на компрометираната асфалтова настилка след ремонти.

В писмената информация, предоставена на ръководството на ВиК – Добрич, фигурират и сумите, заложени в бюджета за 2019 година като трансфери към „В и К – Добрич“ АД, които възлизат на 55 000 лв.

На срещата вчера Караджиян заяви, че е в системата на ВиК от 2004 година. От 3 години е в Борда на директорите на ВиК-Добрич, а от 3 месеца заема поста изпълнителен директор.

„Анализа, който направих през тези няколко месеца относно селската община – загубите са над 90%. Средно месечно подаваме по 500 000 кубика вода, отчитаме едва по 40. Не всичко е от течове. За голямо съжаление, има и доста нарушители. Аз ще бъда безкомпромисен към тях. Защото от години в това дружество доста неща са изоставени по отношение на отчитане“, категоричен бе Караджиян. И очерта основните проблеми, по които ще се работи – справяне с течовете, нередовните платци и абонатите, които злоупотребяват. С желанието за коректен диалог с Община Добричка и за решаване на проблемите, Караджиян  декларира готовност за индивидуален разговор с всеки от кметовете. Като ги помоли за съдействие при възникване на аварии.

„Водопроводната мрежа е ваша, ние само я експлоатираме“, подчерта шефът на водното дружество в Добрич. За да се оптимизира събирането на задълженията към водното дружество, със съдействието на общинската администрация от кметовете по места е изискана информация за броя на регистрираните абонати, а и на необитаемите къщи.

За по-добра организация при отчитането на водомерите настояха кметовете на Паскалево Живко Желев и на Плачидол Атанас Пенев. Проблемът с невъзстановената пътна настилка след ремонти отново бе поставен на дневен ред от кмета на село Победа Галин Иванов.

След седмица проблемите с водоснабдяването в община Добричка отново ще бъдат обект на обсъждане.

Красимира НИКОЛОВА

loading...