ДЕТЕ ОТ ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО В ОБЛАСТ ДОБРИЧ СПЕЧЕЛИ СТИПЕНДИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЕМНА ГРИЖА И ФОНДАЦИЯ BCAUSE

0
1727

Митко Мариянов Георгиев – на 14 г., е сред одобрените 12 стипендианти на шестото издание на инициативата „Продължи“ на Националната асоциация за приемна грижа и фондация Bcause. Детето е настанено в приемно семейство в добричкото село Овчарово и в момента е ученик в 7 клас в ОУ ”Отец Паисий” там. Успехът му е 5,36. Живее в приемното семейство на Любка Маринова от  2012 година, заедно със своя брат Константин, който е 6 клас. Само преди месец Митко получи поощрителна награда от конкурс за есе на тема ”Защо семейството е важно за детето”, организиран за втора година от Общинския младежки център ”Захари Стоянов” и фондация ”Лумос”.

Стипендията, за която е одобрен Митко Мариянов е в размер на 50 лв. месечно. Той ще я получава до края на учебната 2018/2019 г., след което се кандидатства отново.

Инициативата „Продължи“ има за цел да подкрепя ученици в приемни семейства с месечни стипендии, за доброто представяне в училище. В рамките на петте издания на инициативата, повече от 100 ученици са получили месечна стипендия. Стипендии се отпускат на ученици, които са  настанени  в приемни семейства и отговарят на следните условия:

  • Да са записани като редовни ученици в държавно или частно училище, което се намира на територията на Република България;
  • Трябва да са записани в 7, 8, 9, 10 или 11 клас;
  • Средният успех на ученика за изминалата  учебна година 2017/2018 г. трябва да не е по-нисък от Много добър (4,50).
  • Трябва да са допуснали максимум 5 неизвинени отсъствия за учебната 2017/2018 г.
  • Да изпратят свое съчинение на тема “МОИТЕ ГОЛЕМИ ТРУДНОСТИ И УСПЕХИ”.