• Наред с националните приоритети, бъдещият парламент и правителство да поставят на дневен ред и конкретни проблеми на Добричка област, обещават кандидатите на коалиция ГЕРБ-СДС 

 Кандидатите си за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС в Добричка област бяха представени пред добричките медии. Както подчерта водачът на листата и областен лидер на партия ГЕРБ Деница Сачева, приоритет е даден на учителите, защото и образованието е един от основните приоритети в работата на коалицията.

И така втори и трети в листата са общинският лидер на партията Красимир Николов – учител по информационни технологии, и общинският ръководител на ПП ГЕРБ в община Добричка Живко Желязков – учител по география. В надпреварата се включват и Гергана Добрева – областен координатор на Жени ГЕРБ, преподавател в училището по изкуствата „Св. Кл. Охридски“ и ръководител на фолклорен състав, както и Дочка Димитрова – начален учител в същото училище, която е представителят на СДС в коалицията. Гражданската квота ще се представлява от юристката Венета Димитрова, която има и магистратура по международни отношения. Икономистите Радослав Йорданов, Христо Христов и Димитър Николов, както и Петър Бончев от Тервелската организация,  се включват в предизборното състезание.

На пресконференцията аргументирано беше подчертано направеното от депутатите от ПП ГЕРБ в 48-ия парламент и бяха очертани приоритетите, за които партията ще работи в бъдещото народно събрание. Ето акцентите, които сподели Деница Сачева:

  

Какво успяхме да свършим по време на 48-о НС: 

 • По наше предложение бяха променени правилата в Националната карта на висшето образование. Това даде възможност за разкриване на Медицински колеж в града за обучение на медицински сестри и акушерки.
 • Повдигнахме и темата за т.нар. „Малък Шенген“, като идеята беше добре приета от румънска страна. С нея се ангажираха и евродепутатите ни Емил Радев и Андрей Новаков. 
 • Битовите потребители остават на регулирания пазар на електроенергия до 2026 г. С това гарантирахме, че сметките им няма да се увеличат шоково в следващите 3 години.
 • Удължихме компенсациите за бизнеса заради високите цени на тока и по този начин избегнахме масови фалити на малки и средни предприятия и загуба на работни места.
 • Подкрепихме нов механизъм за определяне на минималната заплата. От 1 януари 2024 г. тя ще бъде 50% от средната за предходните 12 месеца.
 • Гласувахме увеличение с 22% на подкрепата за деца, възрастни, хора с увреждания, безработни и техните семейства.
 • Обвързахме формулата за изчисление на социалните плащания с линията на бедност. Така осигурихме по-голяма социална закрила за повече хора, а при всяко вдигане на линията на бедност помощите и обезщетенията ще растат.
 • С нашата подкрепа беше разширен обхватът на еднократните помощи за семействата с ученици. От следващата учебна година всички родители на деца в I, II, III, VI и VIII клас, включително в частните училища, ще взимат по 300 лв. без доходен критерий.
 • Хората с изтекъл ТЕЛК ще продължат да получават инвалидните си пенсии и останалите видове подкрепа до получаване на новите им решения.
 • „Детски надбавки“ ще получават и самотните осиновители до завършване на средно образование на отглежданите от тях деца или до навършване на 20-годишна възраст. Ще се предоставя и месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година отново за тази група осиновители.
 • Дадохме възможност за допълнително финансиране на областните многопрофилни болници за активно лечение. Средствата ще са основно за заплати и оперативни разходи.
 • Гарантирахме предоставянето на дърва за огрев на нуждаещите се навреме и на поносими цени.
 • Осигурихме прилагането на Стратегически план за земеделието и провеждането на кампания за директни плащания, в която могат да се включат близо 100 000 земеделски стопани.
 • Въведохме нулева ставка на ДДС за хляба и брашното. Направихме постоянна мярката за 9% ДДС на книгите, периодичните издания, бебешките храни и пелени. До края на 2023 г. с 9% ще се облагат още туристическите, ресторантьорските и кетъринг услугите, както и фитнесите.
 • Благодарение на нашите предложения беше улеснена процедурата за издаване на „сини карти“. Иновативните компании вече ще могат да привличат по-бързо квалифицирани кадри от страни извън ЕС.
 • Работихме последователно за приемане на решение за предоставяне на военно-техническа помощ на Украйна.

 

В рамките на 4-годишен мандат ще работим за:

 • Подобряване на пътната инфраструктура в област Добрич, включително изграждане на две уширения на пътя Добрич-Варна и ремонт на пътя Добрич-Албена.
 • Ръст на БВП до 240 млрд. лв.
 • Минимална работна заплата от 1500 лв. и средна от 3000 лв.
 • Средна пенсия от 1200 лв.
 • Продължаване на политиката за повишаване на учителските заплати до достигането им на 120% от средните за страната, а на университетските преподаватели – на 150%.
 • Намиране на възможности за увеличение на възнагражденията за здравните и социалните работници.
 • Създаване на програма 60/40 за завършващите училище или университет, с която 60 000 младежи да започнат работа, а държавата да поеме 60% от осигурителния им доход за 1 г.
 • Идентифициране и приобщаване на пазара на труда 160 000 млади хора, които нито учат, нито работят.
 • Оптимизация на учебните програми, като се намали фактологията и се заложи повече време за формиране на умения.
 • Приобщаване на децата, които не са записани или не посещават редовно детска градина или училище. До 2021 г. успяхме да върнем 50 000.
 • Поетапен ремонт на всички класни стаи и кабинети в училищата, както и обновяване и ремонт на 4000 училищни спортни игрища.
 • Разработване на национална програма за осигуряване на временна заетост в земеделието и за ученически и студентски стажове.
 • Нормализиране на пазарната среда за търговия със земеделски суровини в Източна Европа чрез осигуряване на сигурни транспортни коридори към трети страни за произведената в Украйна селскостопанска продукция.
 • Подпомагане на къси вериги за доставка и местни пазари и стимулиране на директните продажби и онлайн търговията в секторите „Мляко и млечни продукти“, „Месо“, „Плодове и зеленчуци“, „Биологично производство“ и „Пчелен мед и пчелни продукти“.
 • Изграждане на АМ „Черно море“ между Варна и Бургас.
 • Създаване на фонд за подпомагане на млади семейства за закупуване на жилище.
 • Рестарт на санирането на жилищни блокове, като обхванем 54 000 домакинства и помогнем на 125 000 души да намалят с до 30% сметките си за енергия.

 

 Стратегическите ни бъдещи цели са:

 • Запазване на финансовата стабилност в държавата без повишаване на данъците.
 • Овладяване на инфлацията и решително противопоставяне на спекулата.
 • По-бързо приемане на България в Шенген и Еврозоната.
 • Стартиране на Националния план за възстановяване и устойчивост и останалите европейски програми.
 • Възстановяване на работата по големите инфраструктурни проекти като АМ „Хемус“.
 • Увеличение на доходите чрез модернизация на икономиката, привличане на повече инвестиции и разкриване на нови работни места.
 • Ефективна правосъдна реформа.


Красимир Николов сподели идеята за четирилентов път Добрич-Варна в определени участъци, който да гарантира безопасното придвижване и разтовораване на огромния трафик.

Ръководителят на групата общински съветници от ГЕРБ в Добрич Иво Пенчев сподели усещането на добруджанци за откъснат от от столицата и гневът на хората, че нашата отбласт е изоставена – и като инфраструктурни проекти, и като неизползвани дадености и перспективи. Факт, който – според него, непременно трябва да бъде поставен на дневен ред от бъдещото правителство и за което бъдещите депутатие от коалиция ГЕРБ-СДС ще работят.

Най-важното, според водача на листата Деница Сачева, е след една достойна предизборна надпревара ГЕРБ-СДС да спечелят първото място – не заради „партийното състезание“, а за да излезе България от безвремието, за да спре изборната „въртележка“, която до момемната е „изяла“ половин милиард лева, без да даде на хората сигурлност и визия за живота им. „Искаме да бъде чут гласът на хората, да блъдат решени конкретните им проблеми, а ГЕРБ има стратегия за развитие, има експерти и има решения – както в национален, така и в регионален план…“ 

НДТ