През април 2019 г. в област Добрич са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.2 хил., а на леглата – 9.3 хиляди. В сравнение с април 2018 г. общият брой на местата за настаняване се запазва, астаите и леглата в тях нарастват съответно със 7.7 и 13.3%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през април 2019 г., е 49.4 хил., или с 13.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2019 г. се намаляват с 1.2% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достигат 17.2 хиляди. От всички пренощували лица 44.2% са българи, като по-голямата част от тях ( 53.8%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди. Пренощувалите чужденци са 9.6 хиляди. Чуждестранните туристи посетили област Добрич са предимно от Румъния (71.0%), Германия (4.7%), Финландия (3.3%) и Швеция (3.1%).

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2019 г. нараства с 0.7 процентни пункта в сравнение със същия период на 2018 г., като достига 18.5%.

Приходите от нощувки през април 2019 г. достигат 2 856.8 хил. лв., като приходите от български граждани са 32.4%, а от чужди граждани – 67.6%.

ИлгаИВАНОВА      

        Главен експерт

        Отдел:Статистически изследвания – Добрич

 

 

loading...