ДГ № 32 “Зорница” отпразнува 40- годишен юбилей

0
140
През далечната 1982 година, на 11 октомври, нейния праг са прекрачили много деца.
Празника беше наситен с игри, танци, забавления, поздравления и подаръци от Директора на детската градина Марияна Димитрова и гостите.
На събитието присъстваха доктор Емилия Баева – заместник кмет “Хуманитарни дейности” Община град Добрич, Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика” Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич, Емилия Кирилова – Старши счетоводител в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”, . Снежа Вачева – Главен експерт „Предучилищно образование”, Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич и бивши колеги, работили в детската градина.