“Еньовден е!“- празник на билките- една от дейностите заложени в проекта на  ДГ №10 „Слънчице“-„ЕКО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ГРАДИНКА“ по Национална кампания „Обичам природата –и аз участвам“, финансирана от ПУДООС и МОСВ. Под ръководството на своите учителки децата отгледаха разсад и засадиха в билковата градина- маточина, мащерка,лайка, розмарин, лавандула, здравец,невен, мента, от които за празника изплетоха венец, свиха китки за здраве за своите родители и им ги подариха рано сутринта на празника.Една част от събраните на Еньовден билки ще бъдат изсушени за лековит чай през зимата, а друга – хербаризирани за изработване на книгоразделители. На импровизираното празнично парти по групи, между песните, игрите, ритуалите и снимките,  децата се подкрепиха с вкусен билков чай.

Целта на проекта „ЕКО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ГРАДИНКА“ е създаване на подходяща образователна среда в детската градина и активиране траен интерес у 3-6 годишните деца към екологични знания, практически дейности за отглеждане на растения и  грижливо отношение към заобикалящия ги природен свят. Планираните дейности с децата са интегрирани в образователното съдържание по групи и се осъществяват  чрез разнообразни  форми .

В дейност „Природна лаборатория“ децата засяха семена на различни растения още през месец февруари -цветя,билки, подправки,зеленчуци за отглеждане на разсад- домати,чушки,краставици, тиквички  и се грижиха за тях, осигурявайки им нужните условия за развитие. След като пораснаха  достатъчно, ги засадиха  в обособени опитни кътове за всяка група в двора на детската градина.Децата с помощта  на своите учители и помощник-възпитатели продължават да се грижат за порасналите растения навън- плевят, поливат, окопават с  подходящи за тяхната възраст инструменти. В специален „Дневник на градинаря“ се отразяват проведените земеделски дейности и промените в развитието на  растенията от природния кът при различни експериментални условия, а в постоянния природен календар, децата ежедневно отразяват климатичните промени.През лятото и есента децата ще събират листа,семена и плодове от различни растения, от които ще изработят пана „Слънчице Вълшебства от природни материали“ за украса на интериора.

Дегустацията на произведената зеленчукова продукция „Вкусът на нашата градинка“ предстои, ако успешно отгледаме всички засети и засадени зеленчуци- домати, пипер, краставици тиквички,моркови и др. Децата ще проследят целия процес на получаване на любимите зеленчуци от семката до плода, ще се наслаждават на резултата от своя труд и ще уважават храната, изискваща толкова много грижи и търпение.

Възпитателния ефект на проекта е насочен към опознаване на растителното многообразие, преживяване на раждането на растението, участие в неговото развитие и използване на резултата от своя труд по предназначение – зеленчуците – като здравословна храна, билки-  за природолечение, цветята и паната от различни части на растенията- за украса  и естетическа наслада.

Като резултат от придобития опит и знания в процеса на отглеждане, грижа и консумиране на продуктите от отгледаните растения, децата ще формулират в достъпни, лесно приложими в живота екологични правила, а на пленер “Правилата научи и ги нарисувай ти“ ще ги илюстрират.  Художествено-творческия резултат от екологичното им образование по проекта ще бъде издаден в малка джобна книжка “Еко-кодекс“.  И това не е всичко….. В „Приказки за доброто дело“ децата  ще  могат свободно да разказват за емоционални моменти и преживявания от дейностите, в които участват, да споделят опит и да обсъждат достъпни за тях екологични проблеми. Повишавайки чувствителността им към добрите дела за опазване на природата,развивайки умението им да откриват  и се наслаждават на  нейната  красота, учейки ги да ползват  разумно нейните дарове без да я унищожават, ние изграждаме правилно емоционално оценъчно отношение и поведение към нея. Своите чувства и преживявания от летните приключения сред  природата запечатани в снимки децата ще  споделят във “Видеофилм с послание“.

„Обичаме природата и сме част от нея“ е дейността, осигуряваща укрепване на физическото здраве на децата, спортуване и игри  на двора  с  многофункционалните уреди на  Пиклер. Те са изцяло изработени от дърво и могат да се ползват както на двора,така и в занималнята. Тяхната мобилност  и възможност за свързването им в различна конфигурация е интересно предизвикателство за развитието на двигателната  култура на децата.

Екипа на ДГ №10   очаква с реализирането на проекта „Еко-образователна градинка“ да постигне в система и в практически план целите на екологичното възпитание в детската градина – децата да опознаят достъпните за тях закони на природата, да използват получените знания и умения в реална дейност за отглеждане на растения, да осъзнаят себе си като част от природния свят и да пазят чиста околната среда, да усвоят умения за здравословен начин на живот, хранейки се приоритетно с растителна,  „слънчева“ храна и да укрепват своето физическо здраве със спорт и игри.

„Ако всеки човек на късче от своята земя би направил всичко възможно,колко красива би била нашата земя“ /Антон Чехов/

Пенка Миланова,
директор на ДГ №10 „Слънчице“,
гр. Добрич

loading...