Готов е проектът за скейтборд площадка в Тервел

0
317

Предвижда се съоръжението да бъде изградено в парка на ул. “Черно море“ – вдясно от улицата, съобщават от общинската администрация. Предвижда се проектът да бъде изпълнен на два етапа. Първият етап има прогнозна стойност 146 000 лв. при актуални към момента цени. Той включва изграждане на съоръжение за начинаещи с площ от 356 кв. м и алея за достъп. Представлява стоманобетонна площадка с три заоблени към дъното стени с височина 111 см, представляващи рампи за засилване с наклон 27 %, бордове и профили за трикове на основа слайд и грайнд.

Настилката се изпълнява от шлайфан армиран бетон с повърхностен импегнатор, добавка от полипропиленови фибри и епоксиден оцветен финишен слой. Достъпът ще се осигурява по алея, предвидена е и бетонова чешма, както и соларни осветители. Ще има и бетонни кошчета и пейки.

Вторият етап предвижда изграждане на съоражение за напреднали с площ 313 кв.м.

Общината ще продължи работата си по издаване на разрешение за строеж на проекта и ще търси финансиране, за да изгради първия етап на площадката за скейтборд (вляво на приложената цветна схема).

Предложението за изграждане на скейтборд площадка бе направено от млади хора и майки на деца от град Тервел. Общинското ръководство откликна на молбата, предложението бе подкрепено и от общинските съветници.