ГОРСКИТЕ СТРАЖАРИ УСТАНОВИХА 9 НАРУШЕНИЯ ПРИ ЛОВ

0
694

Девет нарушения на Закона за лова и опазването на дивеча са установили при рутинни проверки служителите на Североизточно държавно предприятие. Само в един от случаите е констатирано грубо погазване на закона. Става въпрос за бракониерски отстрел на кошута в района на дейност на ДГС „Шумен”.

От началото на ловния сезон досега при груповите излети на дивя свиня не е допуснат нито един инцидент, отчитат от СИДП, което стопанисва държавните гори на територията на четирите области: Варна, Добрич, Търговище и Шумен.
Данните от пролетната таксация на дивеча сочат, че запасът от диви свине в обхвата на предприятието е висок, което предвещава успех за любителите на лова. Такава е прогнозата и според плана за ползване на дивеча за 2016 г. Той предвижда отстрел от над 3200 диви свине в ловните райони, стопанисвани от ловните дружинки. За сравнение отстрелът на диви свине през предходната 2015 г. е достигнал 2184 диви свине при разрешени за отстрел 2962.
Повечето ловни сдружения вече са провели между два и четири излета за групов лов на дива свиня, като в преобладаващата част от случаите са отстреляли по няколко диви свине. Най-голяма е била слуката на ловната дружина от с. Венец към ловно сдружение „Сокол“ – гр. Шумен. Само за един ловен излет тя е отстреляла 17 диви свине на територията на ДЛС „Паламара“. 10 екземпляра пък са били отстреляни в обхвата на ДГС „Преслав” при излет на ловната дружина от с. Имренчево към ловно сдружение Велики Преслав. С трети по успех лов може да се похвали ловната дружина от с. Априлово към ловно сдружение Попово. Тя е отстреляла 8 диви свине в границите на ДЛС „Черни лом“. Над 10 ловни дружини са отстреляли между три и шест прасета на един ловен излет.
Служителите на горските и ловни стопанства осъществяват стриктен контрол за разрешителните, които ловците трябва задължително да притежават. Съгласувани са предложените графици за ловните излети и са проверени списъците с ръководителите, определени от ловните дружини, за да се обезпечи правилното и законосъобразно протичане на лова.
Предстои провеждането на контролната есенна таксация на дивия заек за ловните райони, в които е предвидено ловуването на този вид дивеч. Горските стражари ще следят и за изпълнението на ловностопанските мероприятия, с които ловците имат ангажимент да подпомогнат оцеляването на дивеча през тежките зимни месеци. НДТ