В продължение на 25 години Дамски клуб “Майчина грижа” прави най-големия бал в Добрич, а според някои и в страната, с една и съща кауза – събиране на средства за подпомагане на талантливите деца на Добрич, намиращи се в неравностойно социално положение. Със средствата се осигуряват стипендии за ученици и студенти, доказали таланта си в училище, университета, изкуството, спорта… Впрочем, баловете на брой са 23, защото два от тях поради ковид пандемията не можаха да се състоят, но и тогава “Майчина грижа” успя да подпомогне добруджанските таланти.

Тази година балът бе най-мащабен с участието на 330 гости-добротворци.

За бала на “Майчина грижа” очаквайте подробности, но най-важната новина е, че бяха осигурени средства за стипендии и други подпомагания в размер най-малко на 43 496 лева. НДТ