ГОДИШНАТА СРЕЩА НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТНОВО Е В АЛБЕНА

0
248

От 23-и до 25-и октомври Албена за пореден път ще бъде домакин на годишната среща на общините в България. Вторият ден от програмата на Годишната среща на местните власти, 24 октомври, включва четири паралелни форума. Те ще бъдат посветени на дискусии и споделяне на добри практики в областта на устойчивото местно развитие и използване на икономическия потенциал на общините, внедряването на съвременни интелигентни решения в управлението на обществените системи на местно ниво.

Форум „Икономическо развитие чрез активиране на местните ресурси“ ще разгледа зараждането и развитието на успешните инициативи, водещите фактори за успеха и очакванията за подкрепа от държавата. Той се организира в рамките на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП“, с участието на десетте пилотни общини – Банско, Белица, Брезово, Вълчи дол, Димитровград, Елена, Иваново, Левски, Лясковец и Момчилград. По темата ще се включат двама заместник-председатели на Управителния съвет на НСОРБ: Иво Димов, кмет на община Димитровград, и Донка Михайлова, кмет на община Троян.

Участниците във форума ще се запознаят с норвежкия опит. Държавната политика в подкрепа на местни иновации ще представи Кристиян Ларсен от Норвежка асоциация на местните и регионални власти.

Успехите на малката норвежка община Лердал в опазване и използване на културно наследство за развитие на туризма, изграждане на индустриална зона и успешни междуобщински партньорства ще представят кметът Одун Мо и административният директор Гюн Лерой.

Онлайн ще се включи Нилс Асбьорн, HR директор на Norway’s Best. Той ще разкаже как Дружеството за развитие на дестинация Флам е успяло да превърне фиордното село в една от най-популярните туристически дестинации в света и решаващ фактор за туристическата индустрия на Норвегия. Успехът се дължи не само на зашеметяващата природа, но и на активността на местната власт, изградените атракции, предоставящи забавления през цялата година.

Няколко местни групи се противопоставят на закриването на станалата нерентабилна местна железница и поемат финансовия риск да я превърнат в туристическа линия. Общината финансира изграждане на кей за круизните кораби чрез своя фонд за развитие на бизнеса. Заинтересовани компании купуват и разширяват хотела в центъра, инвестират в цялото селото, за да се превърне в привлекателна туристическа дестинация.

Сега над милион туристи посещават Флом по суша и по море. Приходите от туризъм нарастват от 80 милиона норвежки крони през 1998 г. до почти 1 милиард през 2019 г. От десетте най-големи компании в общината седем са свързани с туризма. Значително се увеличава и населението.

Фокус в дискусиите ще бъде и българският опит – постигнати ли са очакваните резултати от прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“и как се активизира местният потенциал. Ще се включат директорът на Историческия музей в Исперих Емилия Германова, секретарят на НЧ „Проф. Асен Златаров 1927“ в с. Смилян Илия Годев и Методи Методиев, координатор на проект „SMART RURAL“, насочен към насърчаване на малките селища да разработват и прилагат “интелигентни” подходи и стратегии за развитие.

Възможностите за дългосрочно сътрудничество с Българската агенция за инвестиции ще представи нейният директор Богдан Богданов. НДТ