Гимназията по ветеринарна медицина в Добрич е обновена с ресурс от 1 300 000 лева

0
1952

Около 1 300 000 лева са вложени в обновената сграда на професионалната гимназия по ветеринарна медицина “Професор д-р Георги Павлов” в Добрич, която бе открита в Международния ден на ветеринаря. Учебното заведение е единствено по рода си в Североизточна България и подготвя ветеринарни специалисти за седем области.
С финансовата подкрепа по оперативната програма “Региони в растеж” сградата е изцяло санирана, ремонтиран е покривът, има нова дограма. Обновена е и отоплителната инсталация, монтирани са соларни колектори за топла вода, съобщиха от учебното заведение.
Гимназията вече разполага с модерна хирургична зала с видеоскоп, монитор, апарат за инхалационна наркоза и друго оборудване, в която дванадесетокласниците още в близките дни ще се включат в операции.
Благоустроени са и прилежащи територии около сградата, а рампа за хора с увреждания води към физкултурния салон.

Юлия Христова, БТА