Dobrich telecom provider обявява мерки, свързани с COVID-19

 

17 март 2020 г.  инж. Евелин Кичев – Управител на Добруджа кабел

 

Виждаме как всички аспекти на обществото са засегнати от кризата COVID-19: от семейството и работното място, до здравната и икономическата сфера. В страната са предприети извънредни мерки за ограничаване на коронавируса, като затваряне на училища, културни институти, заведения за обществено хранене и насърчаване на отдалечена работа на бизнеса. Глобалната спешна ситуация със здравето прави свързаността изключително важна.  Ключово е, че публичните администрации са в състояние да координират правилно и да информират гражданите  в реално време; здравните центрове и болниците да разполагат със своите комуникационни системи и да могат да използват дистанционна диагностика за пациенти , образователните центрове да поддържат постоянен контакт с учениците и студентите и да използват инструменти за електронно обучение; малките и средните предприятия остават свързани с клиентите си и с екипите си и че хората трябва да могат да работят от вкъщи. И в личен план поддържането на връзка със семейството и приятелите 24/7 също е от решаващо значение за смекчаване на раздялата и справяне с несигурността. 

Добруджа кабел разполага с ултра широколентова комуникационна инфраструктура с изключително висок капацитет и качество и ние ще положим всички усилия да гарантираме, че телекомуникационната  мрежа работи с пълен капацитет, по надежден, стабилен и сигурен  начин. 

През цялата си 20 годишна история Добруджа кабел е преживяла кризисни ситуации в различни периоди и знаем, че във времена на криза информацията по телевизията, комуникационните мрежи и връзки са много по-важни от обикновено. Интернет свързаност и преноса на данни са не само съществена, но и наистина критична част от информираността на обществото. Вярваме, че това е един от онези моменти, когато компаниите трябва да се стремят повече отвсякога да действат с отговорност и в услуга на обществото. Направихме тестване на мрежата и бе установено повишено потребление достигащо до 30% натоварване, което е далече под капацитета й. Стана ясно, че при други мрежи у нас и по света възникнаха сериозни проблеми в следствие на натоварването им.

Нашата цел е да защитим здравето на нашите професионалисти, клиенти и доставчици, доколкото е възможно, като същевременно гарантираме топ качество и непрекъснатост на услугите.

Искам да споделя стъпките, които Добруджа кабел предприема, за да отговори на тази спешна ситуация.

  1.Обезопасихме офисите си: Поставихме предпазни екрани на работните места, използваме всички средства за индивидуална безопасност, като ръкавици, маски и дезинфектанти. Системно почистваме с антибактериални препарати работните места и подовете в работните ни офис.

 В тази връзка молим всички наши клиенти да спазват установените на национално и местно ниво правила за достъп:

– влизане само по един в офис (без придружаващи лица) с изключение на хората с нужда от чужда помощ.

– спазване на дистанция от 1,5 – 2 м един от друг на чакащите пред офисите. Метеорологичните условия сега позволяват престой отвън.

  2.Преминахме на редуциран режим на работа, като всички усилия се насочват в поддръжката на мрежата и максимално бързото включване на нови клиенти. Засилва се тенденцията за завръщане на хора от чужбина и други градове, желаещи да ползват максимално качествени услуги.

  1. Приоритетно монтиране да нашата услуга „Охранително видеонаблюдение“, особено на временно затворени от извънредното положение търговски обекти. Това е сериозна превенция на посегателства и кражби.
  2. Стремежът ни е, изхождайки от тенденцията за изнасяне дейността на училищата и бизнеса в домашни условия, да осигурим постоянна 24/7 online връзка с нас през всички възможни дистанционни канали като телефони, социални мрежи и контактна форма в уеб сайта на компанията. Това е в допълнение към останалите мерки, които вече сме предприели в цялата компания по отношение на анулиране на пътувания, насърчаване на гъвкави работни дни и работа от разстояние, ограничения за срещи и събития и приемане на основни мерки за превенция и хигиена.  

Казано е и правилно е, че мисията на една компания не може да бъде определена с обикновена празна фраза, а по-скоро такава, която е eжедневно практикува, за да генерира стойност за своите заинтересовани страни. И не случайно, като ускоряваме трансформацията си, предефинирахме нашата цел: „Да направим света си по-човешки, свързвайки живота на хората“. В контекста, в който живеем заради огнището на COVID-19, нашата цел става по-смислена от всякога. Ето защо бих искал да изразя благодарността си към всички от персонала на Добруджа кабел за техните усилия и ангажираност в този момент.

От името на нашата компания бих искал да предам на всички засегнати от COVID-19 нашето пожелание за бързо възстановяване.  По-специално, бихме искали да изпратим специално признание на  медицинският персонал в България. В тези моменти на несигурност се успокояваме знаейки, че те винаги са на първа линия, за да ни защитят. 

loading...