В БАЛЧИК И КАВАРНА СЕ РАЗКРИВАТ НАХОДИЩА НА МИНЕРАЛНИ ИЗВОРИ

0
1314

Националната програма за подпомагане на общините за разработване на минерални извори ще бъде представена в града на 11 ноември, това съобщиха от Басейнова дирекция „Черноморски район“. Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и Камелия Георгиева, изпълнителен директор на Националния доверителен екофонд ще представят пред общините условията и възможностите, които предоставя Националната програма „Минерални води“. Информационната среща ще е на 11 ноември от 11:00 часа , в Областна администрация-Шумен.

Поканени са общините, попадащи в обхвата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на територията, на които се разкриват находища на минерални води Аврен, Айтос, Аксаково, Балчик, Белослав, Бургас, Варна, Долни Чифлик, Каварна, Несебър, Поморие, Приморско, Провадия, Търговище, Шабла и Шумен. Бюджетът на програмата е 3,5 млн. лева. По нея ще се подпомага подмяна, изграждане или разширяване на инфраструктурата за пренос или подаване на минералните води до ползватели, резервоари, топлообменници, оборудване за експлоатация и водовземане и др. Срокът за внасяне на предложения е 16 декември т.г. Находищата на минерални води у нас изключителна държавна собственост, са 102. От 2011 г. с промени в Закона за водите е въведена възможността те да се предоставят безвъзмездно на общините за срок от 25 години. Досега от нея са се възползвали 42 общини, които стопанисват 63 находища. Данните сочат, че до момента се оползотворява по-малко от 20 % от ресурса, като потенциалът е 3800 л/сек. НДТ