Временно изпълняваща длъжността кмет на Добрич ще бъде Елка Димова

0
131

На провелата се днес последната сесия на местния парламент в Добрич бе одобрено предложението Елка Димова да бъде временно изпълняваща длъжността кмет на Община Добрич .Финансовият заместник-кмет Елка Димова ще е начело на Община Добрич от изтичане на мандата на настоящия кмет (27 октомври) до полагане на клетва на новоизбрания Кмет пред Общински съвет град Добрич.

Съгласно чл. 42 ал. 8 от ЗМСМА, когато кмет на община се регистрира като кандидат за местните избори, в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. Ал. 6 на същия чл. 42 определя кръга на лицата, които могат да бъдат избирани от Общински съвет за временно изпълняващи длъжността кмет, а това са: заместник – кметовете на общината.