ВРЕДНА ЛИ Е ОЩЕ ВОДАТА В ПАСТИР?

0
764

От РЗИ в редакцията ни пристигна обстоен материал за състоянието на водата в кв. „Пастир“ в Генерал Тошево. Накрая в него д-р Светла Ангелова, директор на РЗИ – Добрич, пише буквално:

„Също така към днешна дата няма представени доказателства за задържането на горецитираните вещества и елементи постоянно на нива, по-ниски от максималните стойности по Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Съгласно действащото българско законодателство задължението да осигури тези данни е на водоснабдителното дружество, т.е. „ВиК – Добрич“ АД.

РЗИ- Добрич е готова да реагира незабавно, след като „ВиК- Добрич“ АД предостави доказателства за безопастността на водата и за съответствието й с показателите съгласно Наредба 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.“