Поетият ангажимент за промяна на статута на Военното гробище-музей в програмата за управление на Община Добрич е факт. Със заповед на зам.-министъра на културата от 21.03.2019 г. Мемориалният комплекс „Военно гробище-музей град Добрич“  –  групова историческа и архитектурна – строителна недвижима културна ценност от новото време е обявен с категория „национално значение“, съобщава на сайта си Община Добрич.

Военното гробище-музей в Добрич е създадено е през 1916 година, когато се води сражението за Добрич, останало в историята като Добричка епопея /5-7 септември, 1916 г./. При боевете тогава са загинали около 1100  български войници, по голямата част от които са погребани край Добрич. През целия военен период между 1916-1918 година на територията на гробището, в единични и братски гробове, са положени около 3500 воини от 6 национални армии, 10 народности и 6  вероизповедания.

Военното гробище през 1927 година

loading...