ВЛАСТ ЗА ХОРАТА: С БЮЛЕТИНА № 55 ГЛАСУВАЙТЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТ И СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

367

 

Община Добричка по-близо до хората 

 1. По-добра среда на живот в община Добричка.

1.Повече средства за ремонт и рехабилитацияна улици и пътищаот общинскатапътнамрежа.

2.Подобряване на водоснабдяването в райони, където проблемът е хроничен и не търпи отлаганечрез смяна на водопреносната мрежа .

 1. Подобряване на транспортните връзки на населените места в общината с административния център чрез сключване на рентабилни договори с превозвачи.
 2. Разширяване на сметосъбирането и сметоизвозването в общината. Пролетното почистване в общината да не е кампанийно, а постоянен приоритет на кметовете по населените места чрез използване на програмите за заетост. 
 1. Социална и здравна политика 
 1. Подпомагане на семейства с две и повече деца, посещаващи детски градини и освобождаване от такса за второ и следващо дете.
 2. Разширяванена обхвата за подпомагането на възрастни хора чрез домашен социален патронаж, като се въведат допълнителни мерки и дейности за облекчаване на тяхното състояние.
 3. Улеснен достъп на хора в неравностойно положение до всички общински сгради и учреждения (кметства, училища, детски градини и т. н.).
 4. Периодично консултиране на жителите на общината с медицински специалисти в съответната област в координация с личните лекари по населени места. 
 • Образование и култура 
 1. Водене на активна политика за повишаване на нивото на образование сред малцинствените групи и подобряване на техният статус за по-добро образование, създаване на възможности за добра професионална подготовкаи умения за бъдещата им реализация.
 2. Подобряване дейността на младежките и пенсионерски клубове чрез създаване на по-добра среда за комуникация помежду им, както и закупуването на най-необходимото оборудване – телевизори, кафе машини, шах игри.
 3. Подпомагане дейността на читалищатачрез отделяне на средства за тяхната поддръжка, както и необходимите средства за закупуване на носии и музикални инструменти.
 4. Организиране на повече културни мероприятия, развитие и обогатяване традициите, обичаите и празниците на всички етноси.  Активно включване на децата и младите хора в културните дейности и събития. 
 • Икономическа политика 
 1. Стимулиране на бизнеса да инвестира в общината, чрез

подобряване на инфраструктурата в района,както и отдаването безвъзмездно на общински терени за големи  инвестиционни цели.

 1. Предприемане на активни действия за широко обхватно представяне на региона за привличане на стратегически инвеститори.
 2. Използване на местните ресурси и дадености на региона за създаване на бизнес за малките и средните предприятия.
 3. Приоритетно подпомагане на дребните земеделски стопанства чрез отдаване на общински земи за ползване с предимство.

Целта на програмата е да се повишат доходите на населението в община Добричка, както и условията и средата им на живот, което ще доведе до спиране на обезлюдяването на населените места и задържане на младите хора в тях.

ПОКАНА

Кандидат кметът на ДПС за община Добричка  д-р Ердинч Хаджиев и кандидати за общински съветници, заедно с кандидатите за кметове на населени места  ще се срещнат с жителите на село  Бенковски  на 08 октомври /вторник/ от 10:00ч. Срещата ще се състои в сградата на обувния цех  в селото.

Каним цялата общественост.

За подкрепа на всички кандидати от ДПС в община Добричка  на срещата в с.Бенковски  ще присъства Централния лъч на Движението за права и свободи начело с председателя  г-н Мустафа Карадайъ.

В същия ден програмата ни продължава съвместно с Централния лъч на ДПС  в следните населени места:

11:30-12:30ч. село Карапелит на  центъра в  близост до кметството.

13:00-14:00ч. село Черна

14:30-15:30ч. село Божурово на центъра.

16:30-17:30ч. село Стожер в читалището.

18:00-18:30ч.офис

19:00ч. Ви  очакваме  в Младежкия дом на град Добрич, заедно да подкрепим кандидатите на ДПС за кмет на община Добричка д-р Ердинч Хаджиев, за кмет на гр.Добрич арх.Нежля Амди-Ганева, за кмет на Община  Крушари Илхан Мюстеджеб, съвместно  с кандидатите за общински  съветници.

 

loading...