Комисията за енергийно и водно регулиране проведе закрито заседание в специализиран състав “ВиК”, на което прие окончателно решение за изменение на цени на ВиК-услугите за 2019 година. С решението актуализираните цени влизат в сила от 1 януари 2019 година.

За Добрич са определени следните пределни цени: доставяне – 2.155 лв./м3, отвеждане – 0.261 лв./м3 и пречистване – 0.375 лв./м3. /цените са без ДДС/. КЕВР изчислява, че с ДДС комплексната цена за кубик вода би бил 3.349 лв.

Цените на ВиК услугите за битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги, се казва в решението на КЕВР.

То подлежи на обжалване пред Административен съд – София град, в 14 – дневен срок.

Дарик припомня, че само преди дни ВиК-Добрич декларира, че цената на водата ще се вдигне с 4 стотинки на кубичен метър. https://dariknews.bg

ЧЕСТИТО! БЛАГОДАРЕТЕ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ВиК-ДОБРИЧ! ЗНАЕТЕ КАК!

loading...