На заседание днес общинските съветници гласуваха предложения от администрацията бюджет за настоящата 2021 година. Общият размер на финансите на Общината възлиза на 26 786 000 лева. Приходите от държавната хазна ще бъдат 12 785 371 лева, а сумата за делегирани от държавата дености е 11 605 071 лева. Заложените пари от субсидии за капиталови разходи са 928 хиляди лева. Очаква се собствените приходи от данъци да са 5 750 000 лева, а неданъчните да възлизат на 6 529 657 лева.
Община Балчик ще продължи да дофинансира читалищната дейност. През 2021 година сумата за това ще бъде 269 328 лева. С 57 300 лева ще се дофинансира работата на Историческия музей.
Функция „Здравеопазване“ е със стойност 886 000 лева, като 800 хиляди от тях ще са за работата на Многопрофилната болница в града.
Социалните дейности, сред които Домашен патронаж и клубовете на пенсионера, ще се финансират с 485 хиляди лева.
Програмата за развитие на туризма, в която влиза организирането на поредица от събития и фестивали, ще се осигури със сумата от 1 500 000 лева.

loading...