На Шабленското и Дуранкулашкото езеро е установен исторически минимум на световно застрашената птица „червеногуша гъска”. Това стана ясно след традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, проведено от 10 до 13 януари. Там са преброени под 200 гъски, но нито една от редкия вид. Шабленското и Дуранкулашкото езеро се смятат за зимен дом на красивата птица, която долита в Приморска Добруджа от далечна Арктика.
Ключов фактор за отсъствието на червеногушата гъска на Шабленското и Дуранкулашкото езеро тази зима е топлото време и вероятно птиците са на север – в Румъния и Украйна.
Другият фактор, който влияе на птиците на местно ниво е ширещото се бракониерство с мрежи с ток на бракониери-риболовци, които влизат всяка нощ в Шабленското и Дуранкулашкото езеро да ловят риба. По този начин упражняват постоянно безпокойство на водолюбивите птици и ги прогонват от езерата. Не случайно през последните няколко години се забелязва, че червеногушите гъски ако дойдат в България предпочитат да отидат в Бургаските езера, отколкото да останат на Шабла и Дуранкулак. Това коментира за Радио Варна Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/ Михаил Илиев, отговорник опазване и мониторинг на червеногушата гъска по проект “Сигурен прелетен път”. БДЗП “Сигурен прелетен път за червеногушата гъска”.

Като цяло контролът е сравнително занижен в района в момента, отбеляза още експертът на БДЗП.

При преброяването във влажната зона са установени патици, потапници, гмурци, корморани, лебеди. По северния Черноморски бряг – около нос Калиакра, са регистрирани средиземноморски буревестници, които са необичайни за зимата, съобщи Радио Варна.