Нова придобивка, която допълва и придава художествена стойност на еко маршрутите в района на община Шабла, радва жителите и гостите на най-североизточната община у нас, съобщават от Зеления образователен център в морския град.

Това са 10 живописно експонирани художествени пластики-пейки, осем от които са по еко пътеката Тюленовски скални феномени и две са монтирани на къмпинг „Космос“, край с. Дуранкулак.

Те са част от дейностите, които Зеленият образователен център изпълнява в рамките на проект № ROBG-338 „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, осъществяван с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ НДТ