От днес арестът в Добрич е вече в нова реновирана сграда, собственост на Министерство на правосъдието. Изграждането му бе извършено със средства от бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, като общата сума за ремонт и обзавеждане е 1,6 млн. лева.

Новият арест разполага с капацитет за настаняване до 48 задържани лица. Помещенията отговарят на международните стандарти за осигуряване на минимална жилищна площ не по-малко от 4 кв. м. за едно лице. Във всяко спално помещения е изграден самостоятелен санитарен възел, осигурен е достъп до пряка дневна светлина и изкуствено осветление, отопление и възможност за проветряване на помещението. Създадените битови условия предоставят възможност за поддържане здравето и запазване достойнството на задържаните лица.
В новата сграда е предвидено настаняването и на Пробационната служба звено-Добрич и административното ръководство на Районна служба „Изпълнение на наказанията“-Добрич. https://news.bg/

loading...