Договор за сътрудничество по международен образователен проект „АЗБУКА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО“ беше подписан между ДГ 1 „Детелина“ в град Тервел и ДГ “Casuta de turta dulce” от румънския град Констанца. Целта на проекта е установяване на приятелство и сътрудничеството между деца и учители, стимулиране и насърчаване на творческия капацитет и развитие на партньорските взаимоотношения между двете детски градини. Идеята е да бъдат накарани децата да живеят в хармония и приятелство, да бъдат възпитавани в чувство на любов и отговорност към родина и народ. Планирани са разнообразни съвместни дейности, свързани с изработване на презентации, фото албуми, флаери, брошури мартеници, изложби, местни празници и обичаи, които ще бъдат качени на страницата на предстоящия проект. Продължителността на проекта е 7 месеца – до 31 август. Предвидена е и трансгранична обмяна на опит между учителите в двете детски градини през месеците май и юни.

Дейностите по проекта започнаха. На първо време децата ще се запознаят помежду си. Как? Всяка възрастова група ще създаде фотоалбум „За моите приятели“ със снимки от различни моменти и преживявания на децата в детската градина. Освен това малчуганите от двете детски заведения ще изработят мартеници, поздравителни картички, които ще разменят помежду си. В колетите, които ще изпратени, освен албуми и мартеници, ще бъдат разменим флагове на Общините ТЕРВЕЛ и КОНСТАНЦА, и националните флагове на България и Румъния. Всеки партньор ще създаде кът на проекта „АЗБУКА НА ПРИЯТЕЛСТВТО“, който ще бъде изложен на видно място във всяка детска градина и ще отразява реализираните дейности по проекта.

loading...