На 27 и 28 август 2022 г. в гр. Генерал Тошево, обл. Добрич, ще се проведе XXIII Добруджански фолклорен събор „Богородица”

Организатори на събора:

Община Генерал Тошево

и  НЧ „Светлина – 1941” гр. Генерал Тошево

 

Цели на събора:

* Опазване, съхранение  и представяне на песенното и танцово фолклорно богатство на Добруджа;

* Изграждане мост между поколенията за предаване на  духовни ценности;

* Стимулиране интереса и любовта на младото поколение към българското народно творчество.

 

Регламент за провеждането на събора:

1. Съборът има конкурсен характер.

2. В него могат да вземат  участие любителски колективи и индивидуални изпълнители на добруджански  фолклор – певци, инструменталисти, танцьори, разказвачи.

3. Няма възрастови ограничения за участниците в събора.

4. От една институция могат да участват до два състава и до двама индивидуални   изпълнители.

5. Осигурено е  фото-  и видео- заснемане, което ще се ползва по желание срещу  заплащане.

6. Участниците в събора предоставят на организаторите правата за заснемане и излъчване по медиите – без комерсиална цел.

7. Редът  за  участие  се  определя  от организационния  екип на събора.

8. Изисквания по репертоара:

* Певческите групи представят до 3 песни, а танцовите – до 2 танца.

* Индивидуалните изпълнители могат да изпълнят до 2 песни – до  3 куплета от бърза песен и 1 куплет от бавна песен.

* Желателно е репертоарът  и костюмите да са характерни за населеното място.

* Препоръчително  е  съпроводът  да  бъде от традиционни за региона български  народни инструменти.

* Допуска се  участие  без  съпровод.

* Не е желателно представянето на обичаи.

9. Времетраене:

– колективи      – до 8 мин.

– индивидуални  изпълнители – до 5 мин.

* Организаторите  си  запазват  правото  за промени на  времетраенето.

10. За всеки индивидуален участник или колектив се попълва отделна заявка.

11. На участниците в събора се връчват грамоти за участие и сувенири.

12.  Осигурен е паркинг за автобуси и лични превозни средства на участниците.

13. Транспортните и дневните  разходи са за сметка на участниците.

14. При желание, организаторите могат да осигурят нощувка в Ученическо общежитие – срещу заплащане.

15. Начало – 10 ч. в Централен градски парк, а при дъжд – в залата на Общината.