VIОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ на тема: „Каква е цената да бъдеш харесван?“

0
306
 Община град Добрич, Младежки център – Добрич, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират VI областен конкурс за есе на тема: „Каква е цената да бъдеш харесван?“.

Целта на конкурса е да провокира и даде възможност на децата и младите хора да разсъждават и споделят мнението си по обществено значими теми, които допринасят за изграждането на личността им.

В конкурса могат да вземат участие деца и млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години и 15 – 19 години.

Участниците  трябва да представят есе на тема „Каква е цената да бъдеш харесван?“, с обем до три стандартни печатни страници. Към всяко есе трябва да е приложена Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация: трите имена, възраст, точен адрес, телефон, електронна поща, учебно заведение.

Есета за участие в конкурса трябва да бъдат изпратени до 28.11.2022 г. на електронна поща mcd.konkurs@gmail.com или на адрес: гр. Добрич 9300, Младежки център -Добрич, П.К.№ 15.

Предвиждат се първа, втора и трета награда за всяка от двете възрастови категории, съответно – по 200, 100 и 50 лв.