87 са печелившите от томболата за участниците в Световния ден на ходенето 2022, проведен на 8 октомври в Добрич

0
396

На 10.10.2022 г. комисия в състав:

Председател: Несрин Йълмаз – гл. експерт „Образование, младежка, етническа и интеграционна политика“ в Община град Добрич

и членове:

1.Калоян Костов – ст.експерт в Община град Добрич;

2.Марияна Симеонова – гл. експерт „Училищно образование“ в Община град Добрич

изтегли 87 печеливши талона на участниците в проведения в Добрич на 08.10.2022 г. Световен ден ходенето 2022 г., в който се включиха 450 граждани и гости на Добрич.  Специалната награда – велосипед, печели  притежателят на талон №019009 Спечелилият  е необходимо да се обади на тел. 058 603 325 относно  организацията на получаването  на наградата, както и да представи печелившия талон.

Поощрителните награди могат да бъдат получени срещу представяне на печелившите талони  на 11.10.2022 г., на 13.10.2022 г., на 14.10.2022 г. и 17.10.2022 г.в Дирекция „Хуманитарни дейности“, ул. „Независимост“ №7 ет. 8, стая 811 от 8.00 ч.-12.00 ч. и от 13.00 ч. -17.00 ч.  Всички награди са осигурени от Община град Добрич.

Награди:

 

Номер на талон Специална награда
019009 велосипед

 

  Номер на талон Поощрителна награда
1. 013656 топка футбол
2. 019096 топка футбол
3. 013691 топка футбол
4. 019022 топка футбол
5. 013708 топка футбол
6. 013697 топка футбол
7. 013585 топка футбол
8. 019075 топка футбол
9. 013799 топка футбол
10. 013542 топка футбол
11. 013647 топка футбол
12. 013655 топка футбол
13. 019010 топка футбол
14. 013695 топка футбол
15. 013706 топка футбол
16. 013737 топка футбол
17. 013678 топка футбол
18. 013681 топка футбол
19. 019007 топка футбол
20. 013512 топка футбол
21. 013532 топка футбол
22. 013753 топка волейбол
23. 013514 топка волейбол
24. 019048 топка волейбол
25. 013588 топка волейбол
26. 013616 топка волейбол
27. 013528 топка волейбол
28. 013624 топка волейбол
29. 013658 топка волейбол
30. 013716 топка волейбол
31. 013798 топка волейбол
32. 013762 топка волейбол
33. 013730 топка волейбол
34. 013721 топка волейбол
35. 019061 топка баскетбол
36. 019056 топка баскетбол
37. 013004 хилки за тенис
38. 013573 хилки за тенис
39. 013644 хилки за тенис
40. 013652 хилки за тенис
41. 019077 хилки за тенис
42. 013562 хилки за тенис
43. 019026 хилки за тенис
44. 013547 хилки за тенис
45. 013727 хилки за тенис
46. 013513 хилки за тенис
47. 013581 хилки за тенис
48. 013712 хилки за тенис
49. 013578 въже
50. 019013 въже
51. 013738 въже
52. 013619 въже
53. 013590 въже
54. 013524 въже
55. 013686 въже
56. 013534 въже
57. 013587 въже
58. 013580 въже
59. 019019 въже
60. 013516 въже
61. 013572 въже
62. 019021 въже
63. 013610 федербал
64. 013556 федербал
65. 013576 федербал
66. 013505 федербал
67. 013749 раница
68. 013550 раница
69. 013722 раница
70. 019092 раница
71. 013710 раница
72. 013600 раница
73. 019065 раница
74. 013510 раница
75. 013731 раница
76. 019083 раница
77. 013523 раница
78. 013729 раница
79. 019046 раница
80. 019055 раница
81. 019047 раница
82. 013630 раница
83. 013066 раница
84. 013034 раница
85. 013099 раница
86. 013011 раница