80 МЛАДЕЖИ ПОСЕТИХА EURES ЩАНД НА ПРОВЕДЕНАТА ТРУДОВА БОРСА

0
695

На проведената на 20 октомври в Добрич младежка трудова борса взеха участие 16 работодатели, които обявиха общо 40 свободни работни места. Присъстваха и работодатели, които имат одобрени заявки по схеми на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», за да направят своя подбор за заявените длъжности.

Трудовата борса посетиха над 250 лица с подходяща квалификация от общините Добрич, Добричка, Крушари и Балчик. Сред тях бяха и ученици от Професионални гимназии в гр. Добрич и студенти от Висшето училище по мениджмънт.
В рамките на трудовата борса над 80 лица посетиха обособения EURES щанд, Посетителите бяха информирани за възможностите за трудова реализация в страните от Европейския съюз и ЕИП. НДТ