681 БЕЗРАБОТНИ СА ПОСТЪПИЛИ НА РАБОТА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

0
815

На работа през септември 2016 г. в област Добрич са постъпили 681 безработни лица, съобщават от дирекция „Бюро по труда“. На първичния пазар на труда реализация са намерили 617 безработни лица, със 147 повече от предходния месец и със 109 повече от месец септември 2015 г.

С посредничеството на бюрата по труда от Добричка област 562 лица са постъпили на работа в реалната икономика. По програми и мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” работа са започнали 64 безработни лица. През месеца на работа са устроени 131 младежи на възраст до 29 години, както и 61 продължително безработни лица с регистрация в бюрата по труда над 1 година. През септември 2016 г. в бюрата по труда от областта са заявени 525 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 520 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработващата промишленост (139). Следват административни и спомагателни дейности (88), държавно управление (68), търговия (60), образование (48). По програми за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 5 работни места.
Към вчерашна дата в дирекцията в Добрич бяха актуални 234 работни места. От тях 225 – за град Добрич. За лица с висше образование има 24 работни места – 11 лекари, 3 учители с различни специалности, един счетоводител,  един фелдшер,  4 строителни инженери специалност В и К, един рехабилитатор, един кариерен консултант и др. За лица със средно образование са обявени 111 работни места- търсят се работници в консервна фабрика, шивачи, кроячи, технолози на облекло,  продавач-консултанти,  обслужващи бензиностанция приемчик на мляко и др. За лицата с основно образование са актуални 79 позиции –  опаковчици, багеристи, гладачи, дърводелци, шивачи,  общи работници, работници в обувното производство и др.  За лица с начално образование има 11 свободни работни места –  за  общ работник.
За филиал Добричка има обявени две позиции – общ работник и ветеринарен техник, а за филиал Крушари – 7 свободни позиции за лица с висше образование –  акушер, педиатър, медицинска сестра, педагог, зъболекар и двама психолози. НДТ