Новата учебна година ще стартира в Добрич на 15 септември при спазване на Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 в условията на COVID 19. Учебната година ще започне присъствено за всички ученици. Три училища ще посрещнат своите възпитаници изцяло ремонтирани и обновени. Това са: Езикова гимназия „Гео Милев“, ПМГ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“. Мащабните ремонти в трите училища и детска градина №32 “Зорница“ са по проект на общината за подобряване на образователната инфраструктура на обща стойност 6 130 000 лева. Финансирането е от Оперативна програма „Региони в растеж”. През Новата учебна година в общинските училища ще се обучават около 7 600 ученици в 358 паралелки. Запазва се броят на постъпващите първокласници – очакван прием в общинските училища 646 ученици в 29 паралелки през предстоящата учебна година.
През летния период, със средства от бюджетите на училищата, от програмата за капиталови разходи на общината и от държавния бюджет, в училищата са извършени ремонти на отоплителни инсталации, на физкултурни салони, санитарни възли, хидроизолация на покриви, на спортни площадки и съоръжения, обновяване на фасади, подмяна на дограма, подови настилки, бояджийски ремонти и др.
Във всички училища са проверени отоплителните, електрическите и ВиК инсталации. Изправни са и са годни за експлоатация през есенно-зимния период. Има осигурени средства за гориво.
В детските градини се възпитават и обучават 2205 деца.
През летния период са извършени необходимите подготвителни дейности и общинската образователна система е готова за откриване и успешно провеждане на образователния процес през новата 2020/2021 учебна година.
Няма налично описание на снимката.
loading...