IV Областен конкурс за есе на тема :
„Промени ли ни изолацията към по-добро?“
Р Е З У Л Т А Т И
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЪРВА НАГРАДА
Виктор Христов Лазаров – 12 г., ЧОУ „Мария Монтесори“, гр.Добрич
ВТОРА НАГРАДА
Васил Николов Трифонов – 12 г., ЧОУ „Мария Монтесори“, гр.Добрич
ТРЕТА НАГРАДА
Виктор Тодоров Валентинов -14 г.,СУ „Асен Златаров“, гр.Шабла
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Живодар Димитров Желязков – 11 г., ЧОУ „Мария Монтесори“, гр.Добрич
Стефан Атанасов Хараламбиев – 13 г., ЧОУ „Мария Монтесори“, гр.Добрич
Петко Ангелов Иванов – 11 г., СУ „Л.Каравелов“, гр.Добрич
Туани Мехмедали Юсеин – 11 г., СУ „Л.Каравелов“, гр.Добрич
Теодора Красимирова Бонева – 11г., СУ „Л.Каравелов“, гр.Добрич
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЪРВА НАГРАДА
Елена Павлинова Вутова – 17 г., ПМГ „Иван Вазов“, гр.Добрич
ВТОРА НАГРАДА
Зорница Трифонова Трифонова – 18 г., Литературен клуб „Творческо писане“ – ОДК, СУ „Асен Златаров“ – гр.Шабла.
ТРЕТА НАГРАДА
Мартина Пламенова Иванова -15 г., ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич
ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА:
Васил Красимиров Василев – 18 г., ЧПГТП „Райко Цончев“, гр.Добрич
Теодора Ивелинова Иванова – 16 г., СУ „Димитър Талев“, гр.Добрич
Емона Енчева Донева – 17 г., СУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Добрич
Боян Георгиев Илиев – 15 г., СУ „Н.Й.Вапцаров“, гр.Генерал Тошево
Виктория Калоянова Митева – 16 г., СУ „Йордан Йовков“, гр. Тервел
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ за оригинален поглед към темата:
Станислав Жечев Иванов – 17 г., Професионална гимназия по аграрно стопанство, гр.Добрич
Михаела Красенова Вълчева – 16 г., ЧПГТП „Райко Цончев“, гр. Добрич
IV Областен конкурс за есе на тема : „Промени ли ни изолацията към по-добро?“
се оцени от ЖУРИ в състав :
Председател:
1.Сашо Серафимов – поет, председател на Дружеството на писателите в гр. Добрич;
Членове:
2. Петранка Божкова – филолог, поет,член на Съюза на българските писатели и на Съюза на българските журналисти;
3. Мария Методиева – филолог, председател на Фондация „Св. Николай Чудотворец“;
4. Снежана Ванкова – социален педагог, ръководител деинституционализация Фондация „Лумос“ – гр.Добрич;
loading...