348 безработни в област Добрич са постъпили на работа през юли 2023г.

0
199

На работа през юли 2023 г. в област Добрич са постъпили 348 безработни лица.  82,18% от тях се устроени на работа на първичния трудов пазар (286). През месеца в трудова заетост са устроени 60 младежи на възраст до 29 години, както и 25 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През юли 2023 г. в бюрата по труда от областта са заявени 273 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 272 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерството и ресторантьорство (80) и търговия (61). Следват образование (38), хуманно здравеопазване и социална работа (30), селско, горско и рибно стопанство (18) и преработваща промишленост (15). По мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е заявено 1 работно място.

Равнището на безработица в Добричка област през юли 2023 г. е 3,8%[1]. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 2 270, с 14 лица повече спрямо юни 2023 г. (2 256). В сравнение с юни 2023 г. (3,7%) се отчита увеличение от 0,1 процентни пункта в равнището на безработица.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 675, с 25 лица повече спрямо предходния месец (650). Равнището на безработица в града е приблизително 2,0%, като запазва нивото си от предходния месец.

 

Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Варна