26 септември – Европейски ден на езиците

0
220
Сектор Книгозаемане предлага на читателите от 26 до 30 септември 2022 г витрина с библиотечни документи от своя фонд на български, английски, немски, френски, руски и други езици. Изложените материали включват художествена литература, помалага, речници, справочници, с помощта на които се улеснява чуждоезиковото обучение.
Европейският ден на езиците е провъзгласен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която е обявена за Европейска година на езиците. Основните му цели са да осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и да разнообрази обхвата на изучаваните езици, за да повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство, да популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа, да насърчи изучаването им във всяка възраст, не само в училищата, но и извън тях. Стремежът е все повече хора, млади и стари, да започнат да изучават език и да се гордеят с вече съществуващите си езикови умения. Също така, отговорните организации за предоставянето на достъп до чуждоезиково обучение са насърчавани да правят изучаването им по-лесно и по-приятно, както и да подкрепят политическите инициативи за популяризирането на езиците.