120 години отбелязва Народно читалище “Просвета” в село Оброчище

0
195
120 години отбелязва вчера Народно читалище “Просвета” в село Оброчище. Преселците от Одринска Тракия, заедно с нови домове, съграждат и свое читалище, за да се пази българщината в тогавашното село Теке. През 1996 година дейността му се възстановява и до днес самодейците печелят награди, заедно празнуват и радват хората в плодородната долина на село Оброчище.
В концерта тази вечер се включиха самодейци от читалището и Фолклорен ансамбъл “Добруджа