1102 заявления за помощи за първокласници са подадени в областта

0
1120

Подадените през 2016 г. заявления за помощи за първокласници в област Добрич са 1102. Отчита се тенденция на намаляване. За сравнение, през 2012 г. техният брой е бил 1286, а година по-късно – 1318. Това съобщи директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане”  Баирова.

От подадените 1102 заявления, помощ е отпусната на 1082 семейства за 1107 деца.  Са дадени най-вече поради неизпълнение на изискването за доход на член от семейството
Сумата и тази година е 250 лева. Еднократната помощ се отпуска на семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1 юли 2016 г. – 400 лв. според Закона за държавния бюджет.
Срокът за подаване на молби за помощи за първокласници изтече на  15 октомври. НДТ