Ценният дървесен вид, с който ще бъде залесен бул. „Добруджа“ е дарение на гражданин на Добрич.

100–те дръвчета Пауловния ще бъдат засадени от Общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ при благоприятни атмосферни условия другата седмица в отсечката от бензиностанция „ШЕЛ“ до квартал „Рилци“. В момента по булевард „Добруджа“ има няколко иглолистни дървета. С новите дръвчета булевардът, който е един от най–често използваните, ще се раззелени и ще радва пътуващите.

Пауловниите са високи листопадни дървета. Произхождат от Югоизточна Азия, където днес са широко култивирани; те са местен вид, особено ценен в Япония и Корея. Ценните стопански качества на Пауловнията са многобройни – сред тях могат да се посочат: изключително бърз растеж, устойчива дървесина, едри цветове и листа, добра приспособимост към повечето типове почви. Важната роля на дървото – в обичаите, бита, естетическата култура на редица азиатски държави, е вековна традиция. Пример за неговата употреба като символ е гербът на кабинета на министър-председателя на Япония. Любопитна анатомическа особеност на ствола на растението е формирането на куха област надлъжно в центъра на сърцевината му.

loading...